​Dołączyłam do Kelly w październiku 2011 roku, mając doświadczenie w analizach finansowych i raportowaniu do kadry zarządzającej najwyższego szczebla w branży farmaceutycznej.
W Kelly odpowiadam za budżetowanie i przygotowywanie prognoz, przedstawianie miesięcznych wyników, wariancji i analiz ad hoc, umożliwiających podejmowanie decyzji, które pozwalają na doskonałą realizację kluczowych wskaźników wydajności.