W Kelly obejmuję stanowisko Temporary & Outsourcing Managera. Wraz z moim zespołem wspieramy pod kątem administracyjnym i organizacyjnym naszych pracowników w ramach procesów wewnętrznych. W ramach zespołu mam okazję koordynować pracę wspaniałych specjalistów, z różnymi umiejętnościami, ale z tym samym celem – „sprawiać by niemożliwe stało się możliwe”.

Moja ścieżka zawodowa zaczęła się w Philipsie, była kontynuowana w Marsie i zaprowadziła mnie do Kelly. Miałem okazję pracować głównie w HR, pełniąc różne funkcje jako doradca, starszy specjalista ds. płac, ale także kierownik zespołu.

Prywatnie jestem byłym zawodowym hokeistą, co może tłumaczyć moje uzależnienie od sportu oraz ojcem 2 bardzo młodych dziewczynek.