kontakt-dla-mediow

Międzynarodowy kontakt dla mediów

Kontakty dla mediów w rejonach:

Azja i kraje Pacyfiku

Email:                    Jaquilin_Ang@kellyservices.com.sg
Phone:                  +65 6494 6066

Europa i Bliski Wschód

Email:                    Michael.Kirsten@kellyservices.eu
Phone:                  +41 32 737 18 28

Email:                    Tamara.Achba@kellyservices.eu
Phone:                  +41 32 737 18 29

Ameryka Północna

Email:                    publicrelations@kellyservices.com
Phone:                   +1-248-244-4305